شرکت البرز توربین

حوزه فعالیت البرز توربین به صورت کلی در دو دسته ارائه خدمت و تامین قطعات دسته بندی می شود. تامین: از مهمترین خدمات قابل ارائه این شرکت می توان به تامین قطعات سبک و سنگین مورد نیاز بازسازی و تعمیرات اشاره کرد. حدود ۶۰۰ تامین کنندگان در حوزه‌های مختلف در وندور لیست این شرکت می باشد. سرویس: قراردادهای بلندمدت در نگهداری و تعمیر، بازسازی و نوسازی در صنایع نیروگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی، خدمات تعمیرات اساسی (overhaul) ، بازدید مسیر داغ (HGPI)، بازدید محفظه احتراق (CI)، خدمات بلند مدت LTSA، خدمات بالانس روتور، آسیب‌شناسی،تست عملکرد توربین، تست راه اندازی، بهره برداری تامین قطعات اصلی و تجهیزات جانبی حوزه انرژی و نفت و گاز از اعم فعالیت‌های البرز توربین است.