شرکت توسعه سروک آذر

قرارداد توسعه میدان نفتی آذر در چارچوب قراردادهای بیع متقابل (Buy-Back) بین شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و کنسرسیومی متشکل از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت (OPIC) و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ به امضاء رسیده است. متعاقباً و با تایید شرکت ملی نفت ایران برای اجرای این قرارداد، شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۱ (برابر با نهم جولای ۲۰۱۲ میلادی) تاسیس گردید. اهداف شرکت عبارتند از اجرای تعهدات مطابق برنامه زمانی تعیین شده و بودجه تعریف شده بر اساس طرح توسعه جامع (MDP) مصوب و دستیابی به تولید روزانه ۶۵/۰۰۰ بشکه نفت خام.