شرکت مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران

شرکت مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران (مترا) به عنوان یکی از مشاوران تراز اول صنعت حمل و نقل، در سال 1363 با مشارکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردید. این شرکت با هدف انجام مطالعات و طراحی، نظارت و مدیریت طرح پروژه های خطوط راه، راه آهن و مترو پا به این عرصه نهاد. این شرکت از آغاز فعالیت خود تا کنون، بیش از 432 فقره قرارداد ارائه خدمات فنی و مهندسی با فعالان این حوزه منعقد کرده است. مترا در انجام مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای بیش از 10000 کیلومتر راه آهن در داخل کشور، 750 کیلومتر خطوط ریلی در خارج از کشور، بیش از 1100 کیلومتر راه و آزادراه، 250 کیلومتر قطار شهری و 1،200،500 متر مربع ساختمان حضور موثر داشته است.