شرکت مهندسی بدر سیستم

شرکت مهندسی بدر سیستم یک شرکت دانش بنیان است که با هدف گسترش دانش در حیطه تدوین دانش فنی و ساخت قطعات Hi-Tech در سال 1371 پایه گذاری شده است. توجه ویژه به تدوین دانش فنی در ایران، به عنوان راهکار جایگزین برای روش خرید دانش فنی آماده از کشورهای دیگر، از اصلی ترین ویژگی های شرکت مهندسی بدر سیستم از بدو تاسیس بوده است. پایه گذاری و بکارگیری تکنولوژی های نوین CAD/CAM/CAE در ایران از زمان آغاز به کار شرکت در ابتدای دهه هفتاد و ایجاد اولین مرکز تحقیقات طراحی و تولید به کمک کامپیوتر کشور توسط موسس شرکت، از نشانه های توجه ویژه این مجموعه به پیگیری تحولات تکنولوژی در سطح جهانی و بکارگیری آن در حوزه های مختلف بوده است.