شرکت مهندسی و ساختمان تیوانرژی

شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی یا سدید جهان صنعت سابق (تاسیس 1376) یکی از شرکت‌های خصوصی پیشرو در حوزه طراحی و ساخت پروژه‌های صنعتی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، یوتیلیتی (آب، برق، بخار و کاتالیست)، نیروگاهی، صنعتی، معدنی و شیمیایی است. این شرکت به عنوان عضوی از گروه صنعتی نماد صنعت پارس با دارا بودن رتبه یک حوزه نفت و گاز، خدمات خود را مطابق با استانداردهای فنی و مهندسی و مدیریتی در قالب سرفصل‌های مهندسی، تامین و ساخت (EPC/EPCF)، خدمات بازرگانی و تامین بین المللی (ITPS)، خدمات سرمایه گذاری و مالی (IFS) ارائه می‌نماید.