شرکت وریا طرح پارس

وریا طرح پارس در زمینه اجرای پروژه های صنعتی و معدنی فعالیت می نماید. این شرکت با ارائه خدماتی مانند مهندسی تکنولوژی و یکپارچه سازی مهندسی عمومی، مدیریت و نظارت بر پیمان ها به منظور اطمینان بخشی به مشتریان در تسریع فرآیند تصمیم گیری، تسریع زمان اجرای فعالیت ها، ارتقا کیفیت و کنترل هزینه های طرح، ایجاد توانایی در شرکت های پیمانکاری در ارتقا کیفیت و راندمان، منعطف سازی و بازدهی مناسب در فرآیند های کسب و کار برای اجرای پروژه ها به صورت GC ,EP ,EPC به ایجاد ارزش برای مشتریان خود کمک می کند.