شرکت گلوبال پتروتک کیش

گلوبال پتروتک کیش یک شرکت اکتشاف و تولید (E&P) خصوصی ایرانی با تخصص در زمینه حفاری چاه‌های نفت و گاز است که فعالیت خود را برای برآورده کردن نیازهای صنعت نفت و گاز ایران با دو دستگاه حفاری خشکی آغاز کرد. در حال حاضر این شرکت علاوه بر انجام پروژه های حفاری با دارا بودن دستگاه‌های ملکی حفاری خشکی و دریایی، دستگاه‌های استیجاری دیگری را نیز به صورت قرارداد طولانی ‌مدت اجاره در اختیار دارد. شرکت گلوبال پتروتک کیش همچنین پروژه های EPD – EPCF را در دستور کار خود قرار داده است. هدایت و پشتیبانی این مجموعه عظیم مستلزم توانایی انجام مدیریت پروژه و وجود سرویس‌های دیگری چون مهندسی، برنامه‌های کیفیت و تعمیرات پیشگیرانه، پشتیبانی، سلامت، ایمنی و برنامه‌های زیست محیطی و منابع انسانی است. این توانمندی ها باعث شده شرکت گلوبال پتروتک کیش با در اختیار داشتن عمده بازار دستگاه‌های حفاری دریایی در ایران، به عنوان پیمانکار حفاری پیشرو در این کشور، شناخته شود.