هسایار

شرکت هسایار در اوایل سال 1378 به ثبت رسید. این شرکت همگام با سیاست های توسعه اقتصادی کشور ضمن افزایش مستمر توان کمی و کیفی و با بهره گیری هرچه بیشتر از فناوری و نیروهای متخصص خدمات خود را در بخش های مختلف ارائه مینماید که اهم آن عبارتند از: راه اندازی و بهره برداری ار جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی (سی ان جی) در کشور، مشارکت در پروژه های ساخت مسکن مهر با توجه به در اختیار داشتن تیم فنی و مهندسی متخصص، انجام کلیه امور پیمانکاری ساختمان از قبیل تاسیسات برقی و مکانیکی،عملیات سفتکاری و نازک کاری ساختمانهای مسکونی و صنعتی و تهیه و تامین قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی از داخل و دریافت و اجرای کلیه سفارشات خارجی و همچنین انجام کلیه امور ترخیص کالا و سایر خدمات بازرگانی در زمینه های صادرات و واردات.