هلدینگ نفت و گاز انتخاب

برنامه ریزی وزارت نفت در اجرای این طرح، گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با خریداری مالکیت شرکت بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۸۸۵۶ ثبت شده در اداره ثبت منطقه آزاد قشم، این شرکت متولی احداث مجتمع پتروشیمی تولید متانول و زنجیره پایین دستی آن در منطقه آزاد قشم گردید و به منظور تضمین تامین خوراک طرح، قرارداد بلند مدت ۱۵ ساله تامین گاز طبیعی (به عنوان خوراک اصلی مجتمع) با شرکت ملی گاز استان هرمزگان منعقد گردید.