پلیمر آریا ساسول

از اولین پروژه‌های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه عسلویه که در منطقه گازی پارس جنوبی ایجاد شد، طرح الفین نهم بود که اجرای آن به شرکت پلیمر آریاساسول واگذار شد. طرح الفین نهم در واقع از مجموعه طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است، که فعالیت اولیه آن تحت مدیریت شرکت پتروشیمی پارس از اوایل سال ۱۳۷۹ آغاز و در ادامه، امور مربوط به قراردادهای اجرایی و تأمین منابع مالی آن از طریق فاینانس انجام شده بود. با این حال به منظور مشارکت در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های طرح الفین نهم، در سال ۱۳۸۱ تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ساسول آفریقای جنوبی، به امضاء رسید و بر مبنای آن واحد الفین و نیز دو واحد پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین، از شرکت پتروشیمی پارس منفک و به عنوان یک مجتمع مستقل، برای اجراء به شرکت تازه تأسیس آریاساسول واگذار شد، با این هدف که شرکت بتواند عنوان بهترین و برترین تولیدکننده پلیمر در سطح منطقه خاورمیانه را کسب کند.