کشتی سازی خلیج فارس (ایزوایکو)

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران یک منطقه ویژه اقتصادی درمحدوده ای به مساحت 1100 هکتار در 37 کیلومتری غرب بندرعباس و در ساحل خلیج فارس ایجاد شده است . این منطقه با توجه به موقعیت طبیعی ، جغرافیایی و برخورداری از حوضچه آرامش به مساحت 380 هکتار وهمچنین برخورداری از تسهیلات قانونی منطقه ویژه به منظور توسعه صنعت و تجارت درمحدوده صنایع کشتی سازی و صنایع فراساحل و سازه های دریایی و همچنین صنایع پایین دستی و ایجاد کارخانجات مرتبط با امر کشتی سازی و تامین منافع اقتصادی، اجتماعی، منطقه ای، ملی و استفاده از آخرین فن آوری های مرتبط افزایش شغل ایجاد شده است. از نظر جغرافیایی این منطقه از طریق خلیج فارس به آب های بین المللی و از طریق بندرعباس با استفاده ازراه های زمینی، ریلی و راه های هوایی به اقصی نقاط دنیا دسترسی دارد.