سازمان مدیریت طرح های صنعتی ایران

شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران ( سهامی خاص ) در سال ۱۳۵۰ به منظور اجرای فعالیت های ساختمان سازی با نام ” خانه سازی تبریز (سهامی خاص)” در اداره ثبت شرکتها توسط سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران(ایدرو) تاسیس و به ثبت رسید. در سال 1359 با توجه به توسعه فعالیت در زمینه های صنعتی و اجرای طرحهای عمرانی به نیابت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ” شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران(سهامی خاص) ” تغییر نام داده شد. در سال 1388 در راستای تحقق ماموریت شرکت و بر اساس شرایط مورد نیاز جهت ادامه فعالیت، شرکت پترونگین جنوب در شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران(سهامی خاص) ادغام و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید . شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران توانست طی بازه زمانی 40 ساله، بیش از 40 پروژه در مقیاس های کوچک، متوسط و بزرگ را اخذ و به اتمام برساند.