شرکت بازرسی فنی دینا آزمون پارس

شرکت بازرسی دینا آزمون پارس یک شرکت بازرسی در زمینه های مختلف اعم از تست های غیر مخرب(ndt) و ابعادی میباشد که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ تأسیس شده است و در حال حاضر در زمینه ساختار های صنعتی و ساختمانی فعالیت می نماید.