شرکت تناوب

شرکت تناوب در سال 1366 تأسیس و به عنوان پیمانکار صنعتی فعالیت خود را آغاز نمود. طی این دوره اجرای بیش از ده ها پروژه ملی در حوزه های نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی شرکت تناوب را به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای پیمانکار عمومی ایرانی مطرح نموده است که توانایی اجرای پروژه های بزرگ از مرحله مهندسی تا مرحله راه اندازی را داراست. بهره گیری از دانش متخصصان کارآزموده و مجرب و پافشاری بر رعایت سه اصل تخصص، تعهد و مسئولیت پذیری ضامن پویایی و موفقیت این شرکت در اجرای پروژه های صنعتی بوده است. بر همین اساس همکاری مثمر ثمر با کارفرمایان و جلب رضایت آنان در طول پروژه از نقاط قوت این شرکت محسوب می گردد. نتیجه این رویکرد همراهی مشتریان و کارفرمایان در مراحل مختلف اجرای پروژه ها تا تحقق کامل تمامی اهداف پیش بینی شده در آن بوده و نوعی مشارکت بین ذینفعان پروژه را رقم زده است.