شرکت توسعه آب و گاز ایران

شرکت توسعه آب و گاز ایران در راستای رسیدن به خودکفایی و توسعه ی کشور، در سال ۱۳۵۶شروع به کار کرد و با داشتن امید به آینده ای روشن و تفکر سازندگی به همراه برنامه ریزی منظم استراتژیک توانست تلاش خود را برای ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت های شرکت به ثمر برساند و با کمک گرفتن از عامل مشورت و همکاری قادر به پیمودن مسیر پر فراز و نشیب سازندگی شد. لذا پس از پیروزی شکوهمند انقلاب و همزمان با گسترش دامنه فعالیت های صنعتی کشور، شرکت وارد مرحله ی جدیدی از خدمتگزاری به جامعه ایران شد و با انجام پروژه های مربوط به احداث خطوط انتقال گاز و نفت توانست به جایگاه برتری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی دست پیدا کند و با ارتباط موثر با دیگر شرکت ها و انجمن های فعال موفق شد بیش از پیش آرمانهای خود را به واقعیت تبدیل سازد.