شرکت مانا انرژی پاک

شرکت مانا انرژی پاک بصورت شرکت سهامی خاص با هدف سرمایه‌گذاری، طراحی، نصب و راه‌اندازی خطوط تولید تجهیزات صنعتی و تولید وسایل و دستگاه های مربوط به انرژی خورشیدی، بادی و سایر انرژی های تجدیدپذیر و ایجاد و راه اندازی نیروگاه ها و تولید و فروش برق تولید شده در بهمن ماه سال 1396 تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید. با توجه مطالعات فنی و اقتصادی که از ماه ها قبل از تاسیس شرکت در خصوص انرژی خورشیدی توسط مجموعه انجام گرفته بود سریعاً پس از تاسیس شرکت، موضوع راه اندازی خط تولید سلول و پنل خورشیدی با ظرفیت تولید 500 مگاوات در سال در دو فاز اجرایی در دستور کار شرکت قرار گرفت و کلیه قراردادهای مهندسی ساخت و خرید تجهیزات خط تولید با تکنولوژی آلمان اجرایی گردید و کار ساخت و اجرای کارخانه آغاز شد.