شرکت مهندسی و ساختمان زیراساس

شرکت مهندسی و ساختمان زیراساس در سال ۱۳۵۷ در زمینه مهندسی و ساخت در پروژه های EPC شروع به کار کرد و در این مدت در احداث خط لوله های مختلف و تامین مصالح و تجهیزات لازم برای احداث خط لوله های انتقال گاز پروژه های موفقی را پشت سر گذاشته و در سال ۱۳۸۴ موفق به دریافت تقدیرنامه از وزیر نفت وقت شده است. این شرکت همچنین در انجمن شرکتهای پیمانکاری نفت و گاز APEC و همچنین انجمن شرکتهای ساختمانی ACC عضویت دارد.