شرکت پتروپارس ایران

همزمان با کشف میدان گازی عظیم پارس جنوبی در خلیج فارس، اندیشه تاسیس شرکتی ایرانی به منظور آغاز بهره‎ برداری از منابع خدادادی و انتقال دانش فنی و مدیریت طرح و پروژه‌های بزرگ نفت و گاز کشور شکل گرفت و در هفتم بهمن 1376 شمسی (1998 میلادی) شرکت پتروپارس لیمیتد تاسیس شد. این شرکت در گام اول، اجرای فاز یک میدان پارس جنوبی را برعهده گرفت و با همکاری شرکت‎های معتبر بین ‎المللی توانست مدیریت و دانش فنی لازم را به داخل کشور منتقل کند. سپس طرح توسعه فازهای 4 و 5 پارس جنوبی به پتروپارس واگذار شد که اولین تجربه یک شرکت ایرانی در تامین مالی و سرمایه گذاری در طرح ها و مگا پروژه ها بود. با موفقیت چشمگیری که پتروپارس در این پروژه به دست آورد توانست گام‌هایی را به سوی مدیریت اصولی و بنیادین پیمانکاران داخلی و خارجی و ارتقای دانش مدیریت پروژه در ایران بردارد و بر همین اساس مسئولیت اجرا و توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی نیز به این شرکت واگذار شد.