پتروساحل توسعه خلیج فارس

شرکت پتروساحل توسعه خلیج فارس یک شرکت تقریبا 12 ساله است که مجری پل بزرگ امید قشم (اتصال سرزمین اصلی به جزیره قشم)، مجری طرح جمع آوری گازه ها و استحصال مایعات گازی جزیره خارک بوده و همچنین موفق به احداث کارخانه NGL شده است.